Знаете ли, че: - Мъж без жена...

Знаете ли, че:
- Мъж без жена е като шия без воденичен камък.