Като малък бях много умен!...

- Като малък бях много умен! На 8 месеца вече можех да ходя!!
- И ти на това каваш умен? Аз например до тригодишна възраст ме носеха само на ръце!