След няколко години брачен живот жена...

След няколко години брачен живот жена пита мъжа си:
- С колко жени си спал през живота си?
- Ами чакай да преброя... Една, две, три, ти, пет, шест...