какъв мъж! Казват, че...

- O, какъв мъж! Казват, че пише стихове и рисува картини. Сигурна съм, че всички жени си губят ума по него!
- Възможно е, но леко преувеличаваш, иначе има нещо такова - той е главен лекар с женското психиатрично отделение.