Седят си двама старци пред прозореца...

Седят си двама старци пред прозореца и гледат, как навън вали сняг.
- Пак го забели...
- Ша го забели и ша намаа.
- Ша го намаа и ша омекне.
- Ша омекне и ша са разкишкави.