Мале, фитнес залите щели да почнат...

Мале, фитнес залите щели да почнат да работят. Ама, нали нема да е задължително, че от сега се уморих.