Две блондинки сядат в един бар...

Две блондинки сядат в един бар, а зад тях стоят двама мъже. Едната казва:
- Това с черното яке е мъжът ми, а този със синьото яке е любовникът ми.
Другата отговорила:
- Ах, колко забавно - при мен е точно обратното!