Някои жени, биха простили всичко, само...

Някои жени, биха простили всичко, само за да могат после постоянно да натякват какво са простили.