Тате, научих се да пиша!...

- Тате, научих се да пиша!
- И какво написа?
- Откъде да знам?! Още не мога да чета.