Най-трудното в работата е да си...

Най-трудното в работата е да си гледаш работата.