Искре, хайде да си купим...

- Искре, хайде да си купим нов телевизор.
- Още не сме си догледали стария.