Тя: - Сега, след като...

Тя: - Сега, след като се оженихме, мога да ти призная, че едното ми око е стъклено. Той: - Нищо, скъпа. И диаманта, който ти подарих, е стъклен.