Професор към студентите: - Ако...

Професор към студентите: - Ако измежду вас има един глупак, нека да се изправи! След кратка пауза в края на залата прав станал един висок студент. - Е, добре, вие се считате за идиот? - попитал професорът. - Не, просто ми е жал, че стоите сам…