Главата служи на войника да си...

Главата служи на войника да си носи фуражката и отдава чест.
Казармена мъдрост