Асан се връща от събрание на...

Асан се връща от събрание на ОФ-клуба, където им разправяли за свободната любов.
Пита го Айшето, да й разкаже и на нея та да се ограмоти и тя.
- Айше, - рекъл Асан - значи ний сме много изостанали и ша трябва да се приближаваме към Европата и да приемаме техните ценности. Та свободната любов е нещо дето сички трябва да го приемат и да не са против. Значи, ако аз си харесам комшийката и спя с нея, ти няма да ми се сърдиш, защото туй е свободна любов.
- А, - рекла Айше - разбрах та. Значи и аз кога са чукам с комшиите ти няма да са сърдиш и да ма бийш?
- Ей, проста си Айше, и туй то... Дай да не бъркаме свободната любов с ку*валъка.