Значи много ме обичаш, скъпа...

- Значи много ме обичаш, скъпа?
- Няма да те лъжа. Аз никого не обичам. Впрочем от всички познати, ти си ми най-малко противен...
1. Истинският джентълмен никога не удря Дама без повод. 2. Истинският джентълмен никога не пита Дамите на колко са години, а кога са завършили училище. 3. Истинският джентълмен никога нищо не отказва, ако за нищо не го молят. 4. Истинският джентълмен винаги нарича котката "котка", дори ако се спънал в нея и е паднал. 5. Истинският джентълмен винаги отстъпва на Дамата, ако тя е по-силна от него. 6. На Истинския джентълмен винаги му е трудно да гледа как една Дама влачи тежък товар, но винаги превъзмогва трудностите. 7. Истинският джентълмен винаги си избърсва краката в изтривалката, преди да почука с тях по вратата. 8. Истинският джентълмен винаги изпраща дамата до дома, ако това е дома на Истинския джентълмен. 9. Истинският джентълмен винаги изпраща жена си до влака, за да е сигурен, че е заминала. 10. Истинският джентълмен винаги пропуска дамата пред себе си, за да я огледа и отзад. 11. Истинският джентълмен винаги отстъпва място не само на Дамата, но и на Дамата на друг Джентълмен. 12. Истинският джентълмен говори на Дамата на сутринта това, което и е говорил и вечерта. 13. Истинският джентълмен никога не отказва на Дама, ако тя е съгласна. 14. Само Истинският джентълмен може да подаде правилно ръка на Дама, излизаща от мазето с чувал картофи на гърба.