Значи много ме обичаш, скъпа...

- Значи много ме обичаш, скъпа?
- Няма да те лъжа. Аз никого не обичам. Впрочем от всички познати, ти си ми най-малко противен...