Една жена казва на мъжа си...

Една жена казва на мъжа си:
- Разбрах, че Дядо поп е излекувал всички пияници в селото и вече никой не пие, защо не отидеш и ти?
Решил мъжът да опита и отишъл при попа. Дядо поп го опънал и му рекъл:
- Ха сега, ако пиеш, ще кажа на цялото село, че съм те еб*л.
Така човекът спрял да пие. Един ден отива на селския мегдан, гледа събрали се всички и пият. Поканили и него, а той им рекъл, че не пие. А те му рекли:
- Хайде бе, Дядо поп умря!