Както дядо ми казваше: - Е*ан г*з...

Както дядо ми казваше:
- Е*ан г*з лесно пърди...