Въпрос към радио "Ереван": - Що е...

Въпрос към радио "Ереван":
- Що е ад?
Отговор на радиото:
- Горещ цех за обработка на вярващи...
В една държава имало група ге*ове, които трябвало да бъдат премахнати. Държавата ги изпратила на самотен остров. В продължение на 3 седмици от държавата им изпращали храна и вода, но после спряли да се грижат за тях. Ге*овете вече си били избрали началник и един от групата го попитал:
- Шефе, какво ще правим? Спряха да се грижат за нас!
Началникът отговорил:
- Спокойно, утре ще вали, но ще валят п*шки!
Ге*овете много се зарадвали и легнали да спят.
На другата сутрин началниът станал и видял, че няма никой. Отишъл на на брега и какво да види - всички мъже забучили глава в пясъка и вирнали г*зовете нагоре.
Изведнъж от морето изплувал корабокрушенец. Отишъл при тях и викнал на първия:
- Ей, извинявай, чуваш ли ме? - но никой не отговорил. Извикал на втория:
- Ехо, здравейте! - но пак никой не отговорил.
Накрая решил да бръкне в дупето на третия от тях. Бръкнал му, а ге*ът си отровил главата от пясъка и казал:
- Началник, взе да прикапва!