Не се интересувам от чуждия живот...

Не се интересувам от чуждия живот, защото от моя съм в шок!