Четири часа сутринта. Мъжът в леглото...

Четири часа сутринта. Мъжът в леглото се върти неспокойно, събужда се, скача и тича в тоалетната.
Поразсънил се той, погледнал надолу и казал с укор:
- Виждаш ли, когато на теб ти трябва, аз винаги ставам!
Законите на Мърфи за йерархията.

1. Във всяка йерархия всеки служител се стреми да се издигне до нивото на собствената си некомпетентност

2. С течение на времето всички постове се запълват от некомпетентни лица.

3. Работата се извършва от онези служители, които все още не са достигнали нивото си на некомпетентност.

4. Предаността към ръководството се цени повече от ефективната работа.

5. Всеки служител започва кариерата си от нивото на компетентност.

6. Свръхкомпетентността е по-опасна от некомпетентността.

7. Организацията на всяка бюрокрация е като отходно място - големите лайна винаги изплуват най-отгоре

8. Ако има начин да се забави важно решение, то добрата стара бюрокрация винаги ще го открие.

9. Всеки началник иска да увеличи подчинените си, а не съперниците си.

10. В една йерархична организация, колкото е по-високо нивото, толкова объркването е по-голямо.

11. Тези,които могат - действат, а тези, които не могат - преподават.