И той ми вика: - Знаеш ли...

И той ми вика:
- Знаеш ли, как ми ухаеш?
Аз:
- Как?
- На беля, голяма беля!