Защо Симеончо не иска да...

- Защо Симеончо не иска да се кандидатира за министър-председател на Норвегия?
- А вие бихте ли искали да имате e-mail prime-minister@gov.no?!?