Някои покани за приятелство не са...

Някои покани за приятелство не са покани за приятелство, а само наблюдателни камери!