Шантаж - това е такава молба...

Шантаж - това е такава молба, която трудно се отказва.