Учител по физика в 91 НЕГ...

Учител по физика в 91 НЕГ
"Следващият път Ви започвам - двама отпред, двама отзад"