Женска молитва: Господи, моля те...

Женска молитва:
Господи, моля те, дай ми:
Мъдрост, за да разбирам мъжа,
Любов, за да му прощавам,
И Търпение към неговото настроение,
Защото, Господи, ако поискам Сила...
Ще го бия до смърт.