Учителката предупреждава учениците: - И...

Учителката предупреждава учениците:
- И да не забравите за контролното утре! Само смъртен случай може да оправдае отсъствието ви!
Иванчо:
- А ако съм с*ксуално изтощен?
Учителката:
- Тогава ще пишеш с другата ръка.