Библията ни учи да обичаме както...

Библията ни учи да обичаме както ближния си така и своите врагове. Може би защото обикновено това са еди и същи хора...