Свещеник се обръща към енориаш: - Трябва...

Свещеник се обръща към енориаш:
- Трябва да се присъедините към армията на Господ.
- Но аз вече съм в нея.
- Тогава защо ви виждам в църквата само на Великден и на Рождество?
Шепнешком:
- Аз съм от секретните служби.