Сине, когато бях в Ирак...

- Сине, когато бях в Ирак убих над 10 души!
- Но тате, ти беше хеликоптерен механик!?
- Е-е... Просто не ме биваше много в работата...