Ивайло, чух, че си завел...

- Ивайло, чух, че си завел цялата рода на риболов. Успешен ли беше?
- Да, тъщата се удави!