През 1980 г. най-после и Албания...

През 1980 г. най-после и Албания направила национална телевизия. Излъчвала се само в петък от 19:00 до 20:00 и започвала с поздрав към зрителите: "Добър вечер, другарю Енвер Ходжа!" и завършвала с пожеланието: "Лека нощ, другарю Енвер Ходжа!".