Хората с костюми изглеждат наистина успешни...

Хората с костюми изглеждат наистина успешни, докато не разбереш, че работят за човекът с пижамата.