Когато той я видя, смарт часовникът...

Когато той я видя, смарт часовникът му измери пулса и електронното банкиране моментално блокира картата му.