Тате, запознайте се, това е...

- Тате, запознайте се, това е Кети.
- Чудесно! А ти кой си?