Разказах един виц на тема химия...

Разказах един виц на тема химия. Нямаше реакция.