Прогнозата за лятото: - 07:00 до 20:30...

Прогнозата за лятото:
- 07:00 до 20:30 - мухи...
- 20:30 до 07:00 - комари...