Тоя английски, дето го учихме в...

Тоя английски, дето го учихме в нашето училище, го разбират само тези, които са учили в нашето училище!