Развод. След като разделили имуществото, останало...

Развод. След като разделили имуществото, останало само детето. И мъжът казал:
- Жена, детето е за мен! На теб ще ти направят друго!