Любопитни асоциации: - Като кажеш "здравна"...

Любопитни асоциации: - Като кажеш "здравна", всеки ще допълни "каса". Като кажеш "каса", почти всеки ще добави "бира".