Македонският е много интересен език...

Македонският е много интересен език - на едно място са събрани всички правописни грешки - и на българският, и на сръбският...