Ревнува - значи обича. Не ревнува...

Ревнува - значи обича.
Не ревнува - значи нищо не подозира.