Колумб е открил Америка защото е...

Колумб е открил Америка защото е бил ерген.
Защото ако беше женен нещата щяха да изглеждат така:
- Защо трябва да идеш точно ти?
- Не могат ли да пратят някой друг?
- Не мислиш ли, че те използват?
- Ти луд ли си или си обикновен глупак?
- Защо да не мога да дойда с тебе?
- Не можеш да ме убедиш, че тръгвате само мъже!
- Каква кръгла земя бе идиот? Какво ли не би измислил, само и само да излезеш на някъде!
- Ако тръгнеш, аз се връщам при мама!
- Какво от това, че земята ще си остане плоска?
- Значи отдавна си уредил нещата с индиянските к*рви!
- Не те пускам и това е!
- Слушай животно мръсно! Не обувай обувките! Сваляй шапката! Не разбра ли? Ти не тръгваш на никъде!
Главен директор на голямо предприятие излиза в пенсия и предава всичко на своя заместник. След като му обяснил всичко за фирмата, някрая му казал:
- Имаме много печена секретарка, казваш й "колежке, дневния отчет и тя си знае работата натам.
След няколко дни на новото работно място новоназначеният шеф решил да се възползва от услугите на секретарката. На обедната почивка заключил вратата, отишъл при секретарката и казал:
- Колежке, дневния отчет, ако обичате.
Секретарката се смутила и казала:
- Съжалявам много, господин директор, но съм в месечно приключване.
Директорът си замълчал и отишъл в кабинета си. На секретарката й станало кофти и решила, че не е редно да реже шефа още в началото. Отишла в неговия кабинет и му казала:
- Шефе, много съжалявам, в месечно приключване съм, но мога да ви дам отчета устно, или ако желаете със задна дата - казала тя и се усмихнала.
Шефът отвърнал:
- Благодаря ви колежке, но вече го нахвърлих на ръка.