Откакто разбрах, че Вилхелм Тел не...

Откакто разбрах, че Вилхелм Тел не бил мобилен оператор, ме обзе едно съмнение, че и Джейн Еър, може да не е авиокомпания...