Учителю, дай ни съвет за...

- Учителю, дай ни съвет за времената, в които живеем.
- Където и да отидете, не си забравяйте зарядното!