Вчера от вас ли се...

- Вчера от вас ли се чуваха викове "Обират ме!"
- Да, от нас.
- Какво се е случило?
- Жената ми прибра заплатата.