Търся богата девойка с външност...

- Търся богата девойка с външност на модел.
За мен:
- Аз съм на мама най-красивият и умният, и се храня добре.