Никога не ядосвайте жена! Онаа помни...

Никога не ядосвайте жена! Онаа помни неща декА още не са се случили!