Учениците запомнят най-трайно грешките на учителите...

Учениците запомнят най-трайно грешките на учителите си.